Fundacja

Fundatorzy

Dagmara i Ireneusz Konarscy

Jesteśmy małżeństwem, tworzymy rodzinę z dwójką wspaniałych córek. Nasza droga zawodowa wiedzie przez wieloletnie doświadczenia menadżerskie w świecie zarówno globalnych korporacji, jak i polskich firm. Po wielu latach zdobywania doświadczeń i umiejętności menadżerskich weszliśmy na ścieżkę przedsiębiorczości zakładając i realizując własne przedsięwzięcia biznesowe.
Jednocześnie, równolegle ostatnie lata to przede wszystkim czas intensywnego wzrastania w wierze i wzmacniania w nas potrzeby i gotowości by naszym życiem, talentami i środkami służyć Temu, któremu wszystko zawdzięczamy. Od kilku lat Pan Bóg wkłada w nasze serca pragnienie, by nieść Dobrą Nowinę do środowiska pracy.


Misja Fundacji

Misją Fundacji jest łączenie ponadczasowych wartości chrześcijańskich z profesjonalnymi kompetencjami biznesowymi poprzez udostępnianie najwyższej jakości praktycznej wiedzy biznesowej przedsiębiorcom z małych i średnich firm.

Nazwa APTISSIMI jest wynikiem inspiracji duchowością ignacjańską i filozofią, na której św. Ignacy Loyola oparł tworzenie swojej organizacji. Terminem APTISSIMI określano kandydatów na jezuitów, którzy mieli spełniać wyśrubowane kryteria i standardy. Zakon z założenia miał być miejscem formowania "najlepszych z najlepszych", którzy będą zdolni do samodzielnego działania i do wywierania znaczącego wpływu w świecie.

Wierzymy, że bycie przedsiębiorcą jest szczególnym powołaniem do wywierania pozytywnej zmiany w świecie.

Wzorując się na jezuitach stawiamy na proces formacji i kształcenia oraz wartości takie jak: chęć służenia Panu Bogu poprzez to, co robimy dla innych, wysoki poziom aspiracji, odwagę, pokorę oraz gotowość do pójścia pod prąd.

Jako Fundacja chcemy wspierać rozwój początkujących przedsiębiorców, którzy chcą realizować misję wywierania pozytywnej zmiany w świecie.

Fundacja ma być przestrzenią spotkania ludzi biznesu, którzy odnieśli sukces oraz mają gotowość i zasoby do tego, by się dzielić z tymi, którzy są na początku drogi i stawiają czoła codziennym wyzwaniom. 

Wielu młodych podejmuje wyzwanie wejścia na drogę przedsiębiorczości, ale potrzebują wsparcia dobrym słowem, radą, modlitwą oraz wyposażenia w konkretne umiejętności, które pozwolą im pójść dalej i osiągnąć sukces.

Więcej

Poznaj nasze cele statutowe

Główne cele statutowe Fundacji:

  1. Promowanie chrześcijańskich wartości w środowisku biznesowym
  2. Wspieranie przedsiębiorców i liderów w rozwoju profesjonalnych kompetencji biznesowych w oparciu o fundament wartości chrześcijańskich
  3. Rozwijanie i promowanie najwyższej jakości przywództwa w biznesie zgodnego z duchem przywództwa służebnego
  4. Budowanie i integrowanie społeczności i wspólnoty przedsiębiorców działających w oparciu o wartości chrześcijańskie
  5. Odkrywanie oraz rozwijania potencjału i talentów człowieka
  6. Wspieranie rozwoju człowieka w wymiarze osobistym, zawodowym i duchowym.
Więcej

Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji

Ireneusz Konarski, Prezes Zarządu

Dagmara Konarska, Członek Zarządu

Rafał Markiewicz, Członek Zarządu

Rada Fundacji

Ewa Kucharska, Przewodnicząca Rady

Andrzej Spinek, Członek Rady

Justyna Konarska, Członek Rady

Więcej

Partnerzy Fundacji

Fundacja Aptissimi może działać i tworzyć Akademię dzięki:

Partnerom Strategicznym

  • New Culture Institute sp. z o.o., która jest głównym partnerem merytorycznym 

  • Duszpasterstwu Przedsiębiorców i Pracodawców Talent, które zapewnia opiekę duchową

 

Więcej

DZIĘKUJEMY!

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne!

BNP PARIBAS 80 1600 1417 1867 9252 1000 0001

Dołącz do APTISSIMI!

Bądź z nami na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter.

.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

kontakt@aptissimi.pl

602 206 524

Adres biura:
Ul. Plantowa 5,
05-830 Nadarzyn

APTISSIMI
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP: 9512508373
Regon: 387261640
KRS: 0000863233

Siedziba:
ul. Szolc-Rogozińskiego 19/81,
02-777 Warszawa